Palliativ mottagning

Besked om allvarlig och obotlig cancersjukdom påverkar för de allra flesta livet och hur vi behöver förhålla oss till en helt ny situation där sjukdomen inte går att bota. När du kommer till oss får du en samlad bedömning av din situation, förslag på hur du kan hantera dina symtom och kunna leva ditt liv trots en allvarlig sjukdom.

Boka din tid nu

Dina förväntningar

  • Tryggt och enkelt
  • Vi vägleder dig med ett helhetsperspektiv
  • Vi ger trygghet genom kunskap
  • Vi lindrar dina symtom
  • Vi ger dig stöd

Såhär går det till

1

Boka tid

Du bokar din tid genom att klicka på knappen "boka en tid" nedan. Kostnadsfri avbokning sker senast en vecka innan ditt planerade besök. Vid en senare avbokning återbetalar vi hälften av din förbetalda avgift.
2

Inledande läkarbesök

Du besöker oss för ett läkarbesök där sjukdom, symtom och din situation diskuteras. Bedömning görs om kompletterande undersökningar eller prover behövs för din lindrande behandling och åtgärder.
3

Uppföljning

Uppföljning av din behandling och åtgärder. Vi planerar redan vid första besöket vilka mål och förväntningar vi har på behandling och åtgärder.
Pris: 1900 kr
Boka en tid

Ditt välbefinnande och livskvalité

Hos BonCura kan du söka stöd och hjälp att hantera sjukdom eller lindrande behandling inriktad på välbefinnande och livskvalitet. Målet med våra insatser och råd är att kunna leva sitt liv så bra som möjligt trots en allvarlig sjukdom. Vår specialistläkare i palliativ medicin, Martin Dreilich, guidar dig och dina närstående för att ni ska kunna leva ett så gott liv som möjligt även när sjukdomen inte går att bota.

Vi gör skillnad

Baserat på samtal och undersökningar arbetar vi för att våra råd och insatser ska göra skillnad för dig och dina nära. Redan vid första besöket bildar vi oss en uppfattning om din sjukdom och situation där helhetsperspektivet är centralt. Våra förslag på insatser och lindrande behandling ska vara anpassade just för dig och vara prioriterade utav dig!

Frågor och svar

BonCura är en privat mottagning och du betalar kostnaderna själv eller via en privat försäkring.

Vilka personer kan vara aktuella för att få palliativ vård?

Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med en eller flera livshotande sjukdomar. Detta sker under beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. I vården ingår även stöd till patientens närstående. Palliativ vård delas in i en tidig fas där livsförlängande behandling kan vara aktuell och en sen fas där vårdens inriktning är att lindra symtom i livets slut. Som patient kan du erhålla palliativ under lång tid med livsförlängande behandling men där din sjukdom inte går att bota.

Vilka är den palliativa vårdens hörnstenar?

Symtomlindring i vid bemärkelse, inte bara smärta och fysiska symtom utan även psykiskt. Symtom som ångest, oro eller existentiell kris. Även påverkan på det sociala livet innefattas av hörnstenarna. Samarbete av ett mångprofessionellt team. Kommunikation och relation i syfte att främja patientens livskvalitet. Stöd till de närstående under sjukdomen och efter dödsfallet.