Rådgivning och konsultation

Rådgivning och konsultation

Efter en genomgång av dina journalhandlingar och pågående behandling träffar du en specialistläkare som ger dig ett utlåtande och vägledning.