Stockholm3-test

Vi kan testa dig med Stockholm3-test för att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i tidigt skede. Vi erbjuder provtagning, provanalys och återkoppling av provresultat. Provtagningen tar cirka 15 min.

Boka din tid nu

Tryggt och enkelt

  • Konsultation
  • Provtagning på cirka 15 min
  • Provsvar inom ca 4 veckor
  • Eventuell remiss för vidare undersökningar

Såhär går det till

1

Boka tid

Du betalar hela priset vid bokningen och därmed reserverar vi en tid för provtagning. I avgiften ingår provtagning, provanalys och återkoppling av provresultat. Kostnadsfri avbokning sker senast en vecka innan ditt planerade besök. Vid en senare avbokning återbetalar vi hälften av din förbetalda avgift.
2

Ta prover

Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och klinisk data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede.
3

Testresultat

Våra specialistläkare återkopplar till dig då ditt provresultat är klart (inom cirka 2 veckor från provtagningstillfället). I samband med detta och vid behov kan du boka en tid med våra specialistläkare för närmare diskussioner och för en eventuell remiss för vidare undersökningar.
Pris: 3450 kr
Boka en tid

Tidig upptäckt

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av prostatacancer. Idag är PSA-testet (prostataspecifik antigen) praxis. Ett problem med PSA är att det missar mellan 30 och 50 procent av alla behandlingskrävande cancerfall. Stockholm3 hittar 100 procent fler behandlingskrävande cancerfall jämfört med PSA i klinisk rutin. Det gör att möjligheten att tidigt upptäcka och behandla cancern förbättras.

Läs mer

Framtaget av forskare

Stockholm3 har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet (KI). Totalt har data från fler än 75 000 män inkluderats i studier om Stockholm3. Resultaten är publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter, som till exempel The Lancet Oncology och European Urology. Stockholm3 är tillgängligt för kliniskt bruk sedan 2017.

Visste du att?

Nästan hälften av alla män i åldern 50 till 70 år har en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän efter 6 år.

Stockholm3 är utprovat för män mellan 45 och 74 år.

Frågor och svar

Få en heltäckande diagnos, vård och uppföljning av prostatacancer utan väntetid.

Vad är Stockholm3 test?

Stockholm3 är ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Blodprovet kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer tidigt.

Vem ska inte testa sig för Stockholm3?

Testet har inget värde för den som redan har en känd prostatacancer eller som för den som vill följa upp efter tidigare sjukdom. Testet ersätter ej vävnadsprov för den som aktivt och regelbundet kontrolleras. Stockhom3 är inte testat för män yngre än 50 år eller äldre än 70.

Hur träffsäkert är Sthlm 3-test?

Resultatet av Stockholm3 är ett Risk Score som visar om den testade mannen har förhöjd risk, normal risk eller låg risk att drabbas av behandlingskrävande cancer. Resultatet ger tydliga rekommendationer vilket gör det enkelt för vårdgivare att fatta beslut om vidare åtgärder.

Hur lång tid tar det att få sitt provsvar?

Våra specialistläkare återkopplar till dig då ditt provresultat är klart, ca 2 veckor från provtagningstillfället.